eindhoven - Kobane

STEUNT EEN SCHOOLVOOR GEHANDICAPTE KINDEREN IN KOBANÊ,EEN BEVRIJDE REGIOIN NOORD-SYRIË
lees verderLearn more
€2500
35%
van €7200
Noch te gaan: 5 weken

hivi betekent hoop

Wij willen bijdragen aan de wederopbouw van regio Kobanê, doorgehandicapte en getraumatiseerde kinderen toegang te geven totbasisonderwijs

Wij zamelen geld in

Wij zamelen geld invoor het schoolontbijt van de kinderen op school Hîvî. Er zijn meer wensenen noden, maar zonder eten kan een kind niet verder.

Met verschillende activiteiten verwerven wij geld voor school Hîvî:
 • Directe donaties
 • We verkopentraditionele producten bij multiculturele markten ed.
 • We organiseren zelfinformatieve bijeenkomsten met benefietmaaltijden
 • Wij worden graaguitgenodigd voor presentaties over dit hoopgevend project
 • Ook anderen zijnactief

WIJ GEVEN LEERKRACHTEN  
EXTRA KRACHT

Wij stimulerencontacten en uitwisseling met onderwijsinstellingen in Nederland. Dat begint met hetuitwisselen van eenvoudige beelden van dagelijkse gebeurtenissen metschool Hîvî. Dat kan ook gaanover didactische vaardigheden, onderwijskundige kennis en specialetherapie.

De leerkrachten van school Hîvî willen graagleren van de kennis en ervaring in Europa.Maarmen wil zelf bepalen, wat van onze onderwijssystemen bruikbaar is inhun situatie.

We willen dat u zeker weet dat uw geld rechtstreeks aansluit op het doel dat u ondersteunt. Er zijn ten minste drie redenen waarom het steunen van onze organisatie een grote daad is.

Bijna geen bureau- en andere kosten

Omdat ons team bestaat uit vrijwilligers en de operationele kosten worden gedekt door particuliere donateurs en de gemeente Eindhoven, zal bijna 100% van uw donatie gehandicapte kinderen in Kobane helpen
>90

Directecontacten in Noord-Syrië

Wij zijn een van de weinige humanitaire organisaties die rechtstreeks in Noord-Syrië werken

sUCCESVOLLE VORIGE CAMPAGNE

We hebben heel hardgewerkt onze eerste campagne van anderhalf jaar  om de geld in tezamelen school Hîvî. De respons in Eindhoven en het financieel resultaat waren boven verwachting. 1600 mensen doneerden €12.500 tussen zomer 2016 en voorjaar 2018.
lees verder
“ Want het is toch door te geven, dat men ontvangt.”
Franciscus van Assisi

Daarom zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers, die onze gemengde werkgroep willen versterken met hun ervaringen, talenten, belangstelling of kennis op verschillende terreinen:

 • Marketing, communicatie, sociale media, lokale media en organisaties
  Om nieuw publiek te benaderen met ons verhaal en onze activiteiten
 • Arabische of Koerdische taal
  Voor de contacten met onze partners in Noord-Syrië en soms ook voor de interne communicatie
 • Contacten op gewone scholen en onderwijsinstellingen voor gehandicapten onderwijs
  Leerkrachten en leerlingen op school Hîvî willen graag uitwisseling met scholen in Nederland

Lees verder

 • Muziek, zang, dans, gedichten, verhalen, tekeningen, filmpjes, foto’s
  Vertellenvaak meer dan een feitelijk  verslag
 • Met de handen uit de mouwen
  Structureel en regelmatig namens Eindhoven~Kobanê meewerken in kringloopwinkel het Wereldhuis. Ofmeer incidenteel helpen bij activiteiten van de werkgroep zoals multiculturele markten en benefietmaaltijden
 • Organiseren,coördineren en plannen
  Nu de werkgroep groter wordt, groeit de behoefte aan mensen die verantwoordelijk willen zijn voor bij voorbeeld de planning van activiteiten, het begeleiden van vrijwilligers die nieuw zijn in Nederland, redactioneel werk.
 • Watkrijgt u daarvoor terug?
  Veel nieuwe ervaringen. En de kans om iets te betekenen voor een vaak vergeten groep in een vergeten stad.

Wij zijn een groepvrijwilligers met heel verschillende achtergronden. Wat ons verenigt is een klein humanitair project: een school voor gehandicapte kinderen in de door oorlog verwoeste stad Kobanê Noord-Syrië. De school is op gericht door een vrouwenraad. De naam van de school is Hîvî, dit betekent hoop. De vrouwen vragenaan ons: ‘geef geld voor onderwijs aan deze kinderen en vertel ons verhaal verder, opdatwij niet vergeten worden.'

lees verder

our organisation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius.

Learn more

HiVi school

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius.

Learn more

northern syria

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius.

Learn more
"Sinds mijn eerstedag in Kobanê, is niets doen geen optie meer. Nederland is veilig enwelvarend. Laten we vanuit hier onze krachten delen met anderen omsamen te werken aan een toekomst voor alle kinderen''
Constance van Dorp, Initiatiefnemer van Eindhoven~Kobanê